หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จมปู
อักษรล้านนา
ช฿มู
เทียบอักษรไทย
[ชมพู]
ความหมาย

น.ชมพู่ - ต้นไม้ขนาดกลาง มีหลายชนิด ผลสุกกินได้ เช่น ชมพู่มะเหมี่ยว ชมพู่สาแหรก ว.เรียกสีชมพู ว่า สีจมปู; สีออน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จมปู (ช฿มู)