หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จมจื้น
อักษรล้านนา
ช฿ชื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชมชื่น]
ความหมาย

ว.พอใจ,สนุก,รื่นรมย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จมจื้น (ช฿ชื่นฯ)