หน้าหลัก
จมจื้น
ช฿ชื่นฯ
[ชมชื่น]

ว.พอใจ,สนุก,รื่นรมย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จมจื้น (ช฿ชื่นฯ)