หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จนกว่าง
อักษรล้านนา
ช฿นฯก่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ชนกว่าง]
ความหมาย

ก.กีฬาพื้นบ้านของชาวล้านนา ในช่วงหน้าฝน ราวเดือนกันยายน - ตุลาคม ใช้กว่างโซ้งชนกันบนไม้คอน [ดู...กอนกว่าง] ที่มีกว่างตัวเมียโผล่แต่ส่วนหลังอยู่ในโพรงกลางคอน ใช้เขาหนีบรัดดันกันไปมา เรียกว่า เข้าคาม ตัวที่ถอยหรือสู้ไม่ได้ตามกติกาถือว่าแพ้ [ดู...เข้าคาม]

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จนกว่าง (ช฿นฯก่วฯางฯ)