หน้าหลัก
จน
ช฿นฯ
[ชน]

ก๑.ต่อสู้ เช่น ไก่จน - ไก่ที่เลี้ยงไว้สำหรับชน ก๒.โดนแรงๆ เช่นรถจนกั๋น - รถชนกัน ก๓.บรรจบ เช่นวางโต๊ะหื้อจนกั๋น - วางโต๊ะให้บรรจบกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จน (ช฿นฯ)