หน้าหลัก
จงอง
ช฿งฯอ฿งฯ
[ชงอง]

ว.สูงพองาม,สูงระหง เช่น ไก่จง - ไก่ตัวผู้ที่มีขนาดตัวงามระหง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จงอง (ช฿งฯอ฿งฯ)