หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จงต๋าใส่
อักษรล้านนา
ช฿งฯตาไส่
เทียบอักษรไทย
[ชงตาใส่]
ความหมาย

ก.เพ่งตามองดู,ถลึงตามอง,จ้องมองอย่างประสงค์ร้าย,จ้องมองอย่างไม่พอใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จงต๋าใส่ (ช฿งฯตาไส่)