หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จง
อักษรล้านนา
ช฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ชง]
ความหมาย

น.เรียกไก่อูว่า ไก่จง ก.จ้องมองอย่างไม่พอใจ ว.สันทัด,ระหง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จง (ช฿งฯ)