หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
งามใบ้งามบอด
อักษรล้านนา
งามฯไบ้งามฯบอฯด
เทียบอักษรไทย
[งามใบ้งามบอด]
ความหมาย

ดู...งามแต๊

ออกเสียงล้านนา
งามแต๊
อักษรล้านนา
งาแท้
เทียบอักษรไทย
[งามแท้]
ความหมาย

ว.สวยจริง,สวยยิ่ง, สวยมาก,สวยเหลือเกิน; งามแต๊ๆ,งามแต๊งามว่า,งามใบ้งามง่าว,งามใบ้งามบอด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
งามใบ้งามบอด (งามฯไบ้งามฯบอฯด)