หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ค้าว
อักษรล้านนา
ฅ้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ฅ้าว]
ความหมาย

น๑.ปลาค้าว - ปลาน้ำจืดคล้ายปลาคางเบือน แต่มีขนาดใหญ่กว่า คือยาวถึง ๑.๕ เมตร หัวแหลม ฟันแหลมคม ปากกว้าง ลำตัวแบนยาวเรียวไปทางหาง น๒.เรียกกล้วยหอมว่า กล้วยค้าว ว.แก่จัด,เข้าไคล มักใช้กับมะม่วง ถ้าใช้กับคนมักปรากฏในกวีนิพนธ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค้าว (ฅ้าวฯ)