หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ค้นหา
อักษรล้านนา
ฅ฿้นฯหา
เทียบอักษรไทย
[ฅ้นหา]
ความหมาย

ค้นหา - เมื่อเปิดไฟล์แล้ว พิมพ์คำที่ต้องการทราบลงตรง ''ค้นหา'' เช่น กิ๋นเข้า จะมีคำตอบครบทุกช่องตามที่กล่าวมา เท่านั้นยังไม่พอ เครื่องยังไปค้นเอาคำอื่นๆ ที่มีคำว่า ''กิ๋นเข้า'' เช่น กิ๋นเข้าตอน กิ๋นเข้าลำ เป็นต้น มาให้ด้วย ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า ''กิ๋น'' เป็นตัวตรง แต่่ ''เข้า'' เป็นตัวเอน แสดงว่ามีความหมายต่างกัน; อ่านต่อที่...ออกเสียงล้านนา

(ภาษาไทย) (English)

ออกเสียงล้านนา
ออกเสียงล้านนา
อักษรล้านนา
ออฯกสยฯงล้านฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ออกเสียงล้านนา]
ความหมาย

ออกเสียงล้านนา - ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ในตอนค้นหาคำว่า ''กิ๋นเข้า'' ซึ่งพิมพ์เป็นตัวตรงทั้งหมด แต่แสดงผลในช่อง ออกเสียงล้านนา ''กิ๋น'' เป็นตัวตรง แต่ ''เข้า'' เป็นตัวเอน เพราะ ''เข้า'' ออกเสียงตรีเพี้ยน (หรือโทสูง) ซึ่งไม่มีในภาษาไทย และไม่สามารถหาอักษรไทยมาพิมพ์ให้ออกเสียงตรีเพี้ยนได้ ในพจนานุกรมนี้จึงใช้ตัวเอนแทน ดังนั้นตัวเอนทั้งหมดที่ปรากฏในพจนานุกรมนี้ ออกเสียงตรีเพี้ยน; อ่านต่อที่...ตรีเพี้ยน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค้นหา (ฅ฿้นฯหา)