หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ค่ำค่า
อักษรล้านนา
ระฯคําฯระฯค่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ครํ่าคร่า]
ความหมาย

ว.เก่าแก่,ทรุดโทรม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่ำค่า (ระฯคําฯระฯค่าฯ)