หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ค่ำ
อักษรล้านนา
ระฯคําฯ
เทียบอักษรไทย
[ครํ่า,ฅ่ำ]
ความหมาย

ก.ข่มเหง,รังแก; ดู...ฅ่ำ

ออกเสียงล้านนา
ค่ำ
อักษรล้านนา
ฅํา
เทียบอักษรไทย
[ฅ่ำ]
ความหมาย

น๑.เรียกวันตามจันทรคติ เช่น ออก ๘ ค่ำ - ขึ้น ๘ ค่ำ,แฮม ๑๐ ค่ำ - แรม ๑๐ ค่ำ น๒.เวลามืดตอนเริ่มเข้ากลางคืน ก๑.กดขี่,ข่มเหง,ทารุณ,รังแก เช่น จะไปฅ่ำหมา - อย่าทารุณสุนัข ก๒.ผลาญ เช่น ฅ่ำป้อฅ่ำแม่ - ผลาญพ่อแม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่ำ (ฅํา)