หน้าหลัก
ค่าวใจ๊
ระฯค่าฯวฯไช้
[คร่าวใช้]

น.คร่าวที่แต่งเป็นจดหมายรักที่มีไปมาระหว่างหนุ่มสาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่าวใจ๊ (ระฯค่าฯวฯไช้)