หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ค่าวใจ๊
อักษรล้านนา
ระฯค่าฯวฯไช้
เทียบอักษรไทย
[คร่าวใช้]
ความหมาย

น.คร่าวที่แต่งเป็นจดหมายรักที่มีไปมาระหว่างหนุ่มสาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่าวใจ๊ (ระฯค่าฯวฯไช้)