หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ค่าวเคือ
อักษรล้านนา
ระฯค่าฯวฯระฯเคิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[คร่าวเครือ]
ความหมาย

น.คร่าวยาว เป็นโวหารต่อเนื่อง มักเป็นนิยายหรือ คำสอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่าวเคือ (ระฯค่าฯวฯระฯเคิอฯอ)