หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ค่าวฮ่ำนางจม
อักษรล้านนา
ระฯค่าฯวฯรํานาฯงฯช฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[คร่าวร่ำนางชม]
ความหมาย

ดู...ค่าวนางจม

ออกเสียงล้านนา
ค่าวนางจม
อักษรล้านนา
ระฯค่าฯวฯนาฯงฯช฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[คร่าวนางชม]
ความหมาย

น.ชื่อคร่าวผลงานชิ้นเอกของพระยาพรหมโวหาร (พรหมมินทร์) ที่พรรณนาความในใจถึงความรักอันสุดซึ้ง ครวญหาอาลัยอาวรณ์ที่มีต่อ "ศรีชม" เมียรัก; ค่าวฮ่ำนางจม,ค่าวสี่บท ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่าวฮ่ำนางจม (ระฯค่าฯวฯรํานาฯงฯช฿มฯ)