หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ค่าวฮ่ำ
อักษรล้านนา
ระฯค่าฯวฯรํา
เทียบอักษรไทย
[คร่าวร่ำ]
ความหมาย

น.คร่าวที่ประพันธ์ไว้สำหรับพรรณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่าวฮ่ำ (ระฯค่าฯวฯรํา)