หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ค่าวสี่บ๋ท
อักษรล้านนา
ระฯค่าฯวฯสี่บ฿ทฯ
เทียบอักษรไทย
[คร่าวสี่บท]
ความหมาย

ดู...ค่าว นางจม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่าวสี่บ๋ด (ระฯค่าฯวฯสี่บ฿ทฯ)