หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ค่าวว้อง
อักษรล้านนา
ระฯค่าฯวฯว้อฯง
เทียบอักษรไทย
[คร่าวว้อง]
ความหมาย

น.คร่าวสั้นที่มีเนื้อร้องวนไปเวียนมาไม่มีจบ เช่น ใจ๋บ่ดีสูบมูลีอมเหมี้ยง ใจ๋บ่เสี้ยงอมเหมี้ยงสูบมูลี...ถ้าใจ๋บ่ดีสูบมูลี.....ฯลฯ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่าวว้อง (ระฯค่าฯวฯว้อฯง)