หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ค่าวซอ
อักษรล้านนา
ระฯค่าฯวฯซํอฯ
เทียบอักษรไทย
[คร่าวซอ]
ความหมาย

น.คร่าวที่ประพันธ์ไว้สำหรับการซอ ...ดู ซอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่าวซอ (ระฯค่าฯวฯซํอฯ)