หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ค่าวก้อม
อักษรล้านนา
ระฯค่าฯวฯก้อฯม
เทียบอักษรไทย
[คร่าวก้อม]
ความหมาย

น.คร่าวสั้นที่เป็นคำสอนหรือโวหารกินใจในสมัยโบราณ นิยมแต่งเพียง ๔ วรรคๆ ละ ๔ คำ เช่น ปี้แอบฮักน้อง ลักจองในใจ๋ ป๋ะน้องเมื่อใด หัวใจ๋ตื่นเต้น (พี่แอบรักน้อง จองน้องไว้ในหัวใจ เมื่อเจอน้องทีไร หัวใจพี่เต้นรัวทีเดียว)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่าวก้อม (ระฯค่าฯวฯก้อฯม)