หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
คูเจิง
อักษรล้านนา
ระฯคูเชิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ครูเชิง]
ความหมาย

น.ครูผู้สอนวิชาการต่อสู้ด้วยมือเปล่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คูเจิง (ระฯคูเชิงฯ)