หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คูเก๊า
อักษรล้านนา
ระฯคูเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ครูเค้า]
ความหมาย

น.ครูคนแรก หรือครูรุ่นแรกที่คิดค้นสร้างสรรค์ศิลปวิทยาขึ้นมาแล้วเผยแพร่สู่อนุชน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คูเก๊า (ระฯคูเคั้าฯ)