หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
คูป๋าย
อักษรล้านนา
ระฯคูปลฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ครูปลาย]
ความหมาย

น.ครูคนปัจจุบัน หรือครูรุ่นปัจจุบัน ที่ได้รับความรู้และศิลปวิทยาต่างๆ จากครูในอดีตแล้วนำมาถ่ายทอดให้แก่อนุชนรุ่นปัจจุบัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คูป๋าย (ระฯคูปลฯายฯ)