หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คูต๋าย
อักษรล้านนา
ระฯคูตายฯ
เทียบอักษรไทย
[ครูตาย]
ความหมาย

น.ครูผู้ล่วงลับไปแล้วเชื่อว่าวิญญาณของท่านยังคอยปกป้องศิษย์ให้อยู่เย็นเป็นสุข และประสบผลสำเร็จในการศึกษาศิลปวิทยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คูต๋าย (ระฯคูตายฯ)