หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คาบ
อักษรล้านนา
ระฯคาฯปฯ
เทียบอักษรไทย
[คราบ]
ความหมาย

คราบ - น๑.ครั้ง,คราว,มื้อ เช่น เติงคาบเข้า-ถึงเวลากินข้าว น๒.สิ่งที่ห่อหุ้มหรือปกคลุมร่างกายสัตว์บางชนิดที่ลอกออกได้ เช่น เช่น คาบงู-คราบงู; น๓.รอยเปื้อนที่ติดแห้งอยู่แน่น เช่น คาบเลือด-คราบเลือด; น๔.ซากศพ: ฅาบ ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
คาบ
อักษรล้านนา
ฅาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ฅาบ]
ความหมาย

คราบ - น๑.ครั้ง,คราว,มื้อ เช่น เติงเวลาเหล้น-ถึงเวลาเล่น น๒.สิ่งที่ห่อหุ้มหรือปกคลุมร่างกายสัตว์บางชนิดที่ลอกออกได้ เช่น เช่น คาบงู-คราบงู; น๓.รอยเปื้อนที่ติดแห้งอยู่แน่น เช่น คาบเลือด-คราบเลือด; น๔.ซากศพ: คาบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คาบ (ฅาปฯ)