หน้าหลัก
คัวในงัว
ระฯค฿วฯไนง฿วฯ
[ครัวในงัว]

น.เครื่องในของวัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวในงัว (ระฯค฿วฯไนง฿วฯ)