หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
คัวฮอม
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯรอฯม
เทียบอักษรไทย
[ครัวรอม]
ความหมาย

น.ของที่ญาติพี่น้องนำมาร่วมทำบุญ,ของช่วยทำบุญ สำ.ได้สิ่งของ หรือสมบัติที่จะต้องสืบ หรือรับมรดกมากกว่าผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวฮอม (ระฯค฿วฯรอฯม)