หน้าหลัก
คัวยา
คัวยา
ระฯค฿วฯอยฯา
[ครัวอฺยฺา]

น.เครื่องยา,ส่วนประกอบของยาสมุนไพร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวยา (ระฯค฿วฯอยฯา)