หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คัวยา
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯอยฯา
เทียบอักษรไทย
[ครัวอฺยฺา]
ความหมาย

น.เครื่องยา,ส่วนประกอบของยาสมุนไพร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวยา (ระฯค฿วฯอยฯา)