หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
คัวมือ
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯมื
เทียบอักษรไทย
[ครัวมือ]
ความหมาย

น.เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อม สร้าง บำรุง เช่น สว่าน ไขควง เลื่อย มาตรวัดต่างๆ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวมือ (ระฯค฿วฯมื)