หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
คัวควาย
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ครัวฅวาย]
ความหมาย

น.ชำแหละควาย,แล่เนื้อควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวควาย (ระฯค฿วฯฅวฯายฯ)