หน้าหลัก
คัวกิ๋นคัวตาน
ระฯค฿วฯกินฯระฯค฿วฯทาฯนฯ
[ครัวกินครัวทาน]

น.ของที่เตรียมไว้กินและถวายทานในงานทำบุญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวกิ๋นคัวตาน (ระฯค฿วฯกินฯระฯค฿วฯทาฯนฯ)