หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คัวกิ๋นคัวตาน
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯกินฯระฯค฿วฯทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ครัวกินครัวทาน]
ความหมาย

น.ของที่เตรียมไว้กินและถวายทานในงานทำบุญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวกิ๋นคัวตาน (ระฯค฿วฯกินฯระฯค฿วฯทาฯนฯ)