หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คัวกิ๋น
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ครัวกิน]
ความหมาย

น.ของที่ใช้บริโภค,อาหารการกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวกิ๋น (ระฯค฿วฯกินฯ)