หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
คัว
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ครัว]
ความหมาย

น.เครื่องใช้,เครื่องประกอบ,วัตถุ,สิ่งของ ก๑.จัดการให้เรียบร้อย,ชำระ,ตัดแบ่ง เช่น เด็ดและล้างผักให้เรียบร้อยก่อนใช้ปรุงอาหาร ก๒.ชำแหละ,แล่ เช่น ไผคัวงัว - ใครเป็นผู้ชำแหละวัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัว (ระฯค฿วฯ)