หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
คะนิง
อักษรล้านนา
ระฯคนิงฯ
เทียบอักษรไทย
[คระนิง]
ความหมาย

ก.ตั้งใจไว้, คิด,คำนึง,ตรอง

ออกเสียงล้านนา
คะนิง
อักษรล้านนา
ฅนิงฯ,ระฯคนิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ฅะนิง,คระนิง]
ความหมาย

ก.ตั้งใจไว้, คิด,คำนึง,ตรอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คะนิง (ฅนิงฯ,ระฯคนิงฯ)