หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
คอบคัว
อักษรล้านนา
ระฯคอฯบระฯค฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ครอบครัว]
ความหมาย

น.สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก,ผู้ร่วมครัวเรือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คอบคัว (ระฯคอฯบระฯค฿วฯ)