หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คกมอง
อักษรล้านนา
ระฯค฿กฯมอฯง
เทียบอักษรไทย
[ครกมอง]
ความหมาย

น.ครกกระเดื่องส่วนมากใช้ตำข้าว; ดู...ฅกมอง

ออกเสียงล้านนา
คกมอง
อักษรล้านนา
ฅ฿กฯมอฯง
เทียบอักษรไทย
ฅกมอง
ความหมาย

น.ครกกระเดื่อง - ครกที่ทำด้วยท่อนไม้ขนาดใหญ่ขุดให้เป็นหลุมลึก ใช้คู่กับกระเดื่องที่เป็นไม้ท่อนยาว ปลายด้ามหัวมีสากตำข้าว เวลาตำใช้เท้าเหยียบปลายด้านท้าย ให้หัวสากกระดกขึ้นลงตำข้าวที่อยู่ในครก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คกมอง (ฅ฿กฯมอฯง)