หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข๋ะ,ขว๋ะ
อักษรล้านนา
ขะ
เทียบอักษรไทย
[ขะขวะ]
ความหมาย

ก.เขี่ย,เขี่ยออก; ขวั๋ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ะ,ขว๋ะ (ขะ)