หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋บเขี้ยวขอดๆ
อักษรล้านนา
ข฿ปฯข้ยฯวขอฯดๆ
เทียบอักษรไทย
[ขบเขี้ยวขอดๆ]
ความหมาย

ก.กัดฟันกรอดๆ,นอนกัดฟันเสียงดังกรอดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บเขี้ยวขอดๆ (ข฿ปฯข้ยฯวขอฯดๆ)