หน้าหลัก
ข๋บเขี้ยวขอดๆ
ข๋บเขี้ยวขอดๆ
ข฿ปฯข้ยฯวขอฯดๆ
[ขบเขี้ยวขอดๆ]

ก.กัดฟันกรอดๆ,นอนกัดฟันเสียงดังกรอดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บเขี้ยวขอดๆ (ข฿ปฯข้ยฯวขอฯดๆ)