หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋บหัวกิ๋นหัว
อักษรล้านนา
ข฿ปฯห฿วฯกินฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขบหัวกินหัว]
ความหมาย

ก.(บาปกรรม)ตามสนอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บหัวกิ๋นหัว (ข฿ปฯห฿วฯกินฯห฿วฯ)