หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋บหนอง
อักษรล้านนา
ข฿ปฯหนฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขบหนอง]
ความหมาย

ก.กลัดหนอง; ขงหนอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บหนอง (ข฿ปฯหนฯอฯง)