หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋บบ่แตก
อักษรล้านนา
ข฿ปฯบํแตกฯ
เทียบอักษรไทย
[ขบบ่แตก]
ความหมาย

สำ.คิดไม่ออก,จนปัญญา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บบ่แตก (ข฿ปฯบํแตกฯ)