หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋บตื๊น
อักษรล้านนา
ข฿ปฯทื้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ขบทื้น]
ความหมาย

ก.กัดพร้อมสะบัดอย่างแรง เช่น เสือ/จระเข้กัดกินเนื้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บตื๊น (ข฿ปฯทื้นฯ)