หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋บกิ๋น
อักษรล้านนา
ข฿ปฯกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ขบกิน]
ความหมาย

ก.กัดกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บกิ๋น (ข฿ปฯกินฯ)