หน้าหลัก
ข๋บกิ๋น
ข฿ปฯกินฯ
[ขบกิน]

ก.กัดกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บกิ๋น (ข฿ปฯกินฯ)