หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋ดไปตางลุ่ม
อักษรล้านนา
ข฿ดฯไพทาฯงฯลุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ขดไพทางลุ่ม]
ความหมาย

ก.เคลื่อนไปข้างล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดไปตางลุ่ม (ข฿ดฯไพทาฯงฯลุ่ม)