หน้าหลัก
ข๋ดหล้างหง้าง
ข๋ดหล้างหง้าง
ข฿ดฯห้ลฯางฯห้งฯางฯ
[ขดหล้างหง้าง]

ว.ลักษณะสิ่งของขนาดกลางที่ขดงอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดหล้างหง้าง (ข฿ดฯห้ลฯางฯห้งฯางฯ)