หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋ดหล้างหง้าง
อักษรล้านนา
ข฿ดฯห้ลฯางฯห้งฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ขดหล้างหง้าง]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของขนาดกลางที่ขดงอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดหล้างหง้าง (ข฿ดฯห้ลฯางฯห้งฯางฯ)