หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋ดหล้องหง้อง
อักษรล้านนา
ข฿ดฯห้ลฯอฯงห้งฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขดหล้องหง้อง]
ความหมาย

ว.ลักษณะคน สัตว์ หรือสิ่งของ ขนาดเล็กที่ขดงอ เช่น บ่าขามข๋ดหล้องหง้อง - ฝักมะขามที่มีลักษณะขดงอ, ละอ่อนนอนข๋ดหล้องหง้อง - เด็กนอนตัวขด,งูเห่านอนข๋ดหล้องหง้อง - งูเห่านอนขดตัวอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดหล้องหง้อง (ข฿ดฯห้ลฯอฯงห้งฯอฯง)