หน้าหลัก
ข๋ดซ้าย
ข฿ดฯซ้ายฯ
[ขดซ้าย]

ก.ขยับไปทางซ้าย,เลื่อนไปด้านซ้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดซ้าย (ข฿ดฯซ้ายฯ)