หน้าหลัก
ข๋ดขององอด
ข฿ดฯขํอฯงํอฯงอฯด
[ขดขององอด]

ดู...ข๋ดขอ

ข๋ดขอ
ข฿ดฯขํอฯ
[ขดขอ]

ก.ขดตัวให้งอเหมือนขอ. ข๋ดขององอด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดขององอด (ข฿ดฯขํอฯงํอฯงอฯด)