หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋ดขวาน่อย
อักษรล้านนา
ข฿ดฯขวฯาน่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขดขวาน่อย]
ความหมาย

ว.ขยับไปทางขวาหน่อย,เลื่อนไปด้านขวานิดหนึ่ง,กรุณากระเถิบไปด้านขวาสักนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดขวาน่อย (ข฿ดฯขวฯาน่อฯยฯ)