หน้าหลัก
ข๋ดขวาน่อย
ข฿ดฯขวฯาน่อฯยฯ
[ขดขวาน่อย]

ว.ขยับไปทางขวาหน่อย,เลื่อนไปด้านขวานิดหนึ่ง,กรุณากระเถิบไปด้านขวาสักนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดขวาน่อย (ข฿ดฯขวฯาน่อฯยฯ)