หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้าเจ้า
อักษรล้านนา
ข้าเจั้า
เทียบอักษรไทย
[ข้าเจ้า]
ความหมาย

ส.ข้าพเจ้า - สรรพนาม บุรุษที่ ๑ เป็นคำสุภาพใช้แทนตัวผู้พูดที่เป็นสตรี ใช้ได้ทุกวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้เฒ่าผู้แก่ ทุกสถานภาพ ไม่ว่าผู้ที่พูดหรือสนทนา ด้วยจะเป็น พระภิกษุสงฆ์ ผู้ใหญ่ ผู้บังคับ บัญชา หรือผู้มีอายุน้อยกว่าก็ตาม หาก ผู้น้อยจะใช้กับผู้อาวุโส ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ก็ยิ่งดูน่ารัก ถือว่าเป็นผู้มีการเจรจาสุภาพอ่อนน้อม เช่นผู้ใหญ่ถามเด็กสาวว่า หนูไปไหน ? ตอบแบบสุภาพว่า ข้าเจ้าไปโฮงเฮียนเจ้า - หนูไปโรงเรียนค่ะ ส่วนเจ้าที่ต่อท้ายเพื่อ ทำให้คำตอบดูสุภาพนิ่มนวลยิ่งขึ้น ตรงกับ ค่ะ นั่นแหละ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้าเจ้า (ข้าเจั้า)